Chia tay một cái răng

Chị không rõ em bắt đầu có từ khi nào nhưng có lẽ từ khi chị bắt đầu cảm nhận thấy em là khoảng 3 tháng trước đây. Cái ngày hôm ấy, chị còn tưởng là chị bị hóc cái gì, chị cố gắng để đưa em ra nhưng càng cố càng vô vọng, và …

Continue reading Chia tay một cái răng

Advertisements