JH – S5

Những lúc nhiều tâm trạng muốn viết lách nhưng rồi khi ngồi gõ ra thì cảm xúc không còn liền mạch, cứ ngắt quãng nhau. Nhưng mình vẫn cứ để đây để nhắc nhở rằng mình cần viết ra những gì mình suy nghĩ (mục đích chỉ để cho mình mà thôi). 07/01/2017 Bước vào …

Continue reading JH – S5

Advertisements