Trang chủ

“Hãy hăm hở đón nhận tất cả, thậm chí là nỗi buồn, nếu điều ấy khiến việc tồn tại của bạn mang một hương vị đáng nhớ!”

“Sống là điều đẹp đẽ và quý giá lắm. Được sống, đó là cái gì tuyệt vời và cảm động nhất. Cho dù hành trình ấy chỉ để chúng ta khám phá bí mật trùng điệp những trống rỗng và nỗi buồn…”

“Bạn cần tin rằng chẳng có đau khổ nào đủ lớn để ta tự vùi dập cuộc đời quý giá và duy nhất mà mẹ cha dồn góp thương yêu trao tặng chúng ta”

Trích Trái tim đàn bà

Advertisements